Monday / Scrub day

Monday / Scrub day !
Ready to start the week ? Enjoy your coffee and our body scrub.

#margaretriverbodyscrub #coffeescrub #happymonday